Деонтологично–правни проблеми при медицинското обслужване на терминално болни


Терминално болни са онези болни, чийто здравен статус може единствено да се влошава, в следствие на неизлечима болест; малформация; преживяна тежка мозъчна и/или гръбначно – мозъчна травма, довела до необратимо, тежко състояние...
 

Поведенчески рискови фактори. Наркомания


Наркоманията или "наркоза" е състояние на психическа или комбинация от психическа и физическа зависимост към даден вид вещество с въздействие върху централната нервна система, при което се изработва зависимост от приемането ѝ...
 

Рискови фактори на здравето


Що е риск? Рискът е дадено събитие, условие или характеристика на индивида или на заобикалящата го среда, което има статистически обоснована връзка с определен изход...
 

Физическо развитие и физическа дееспособност като показатели на общественото здраве. Здравна култура. Здравно възпитание


Методи за анализ и оценка на физическото развитие. Мотивация на здравното поведение. Акцелерация. Здравна култура - същност. Същност на здравното възпитание. Подходи и принципи на здравното възпитание. Модели на възпитателно въздействие. Задачи...
 

Медико-социални аспекти на раждаемостта: основни понятия и показатели. Тенденции на раждаемостта в България


Реферат по Социална медицина на тема: Медико-социални аспекти на раждаемостта: основни понятия и показатели. Тенденции на раждаемостта в България. Предназначен за втори курс, специалност "Социални дейности"...
 

Промоция на здравето


Едва ли има човек, който да не е съгласен, че здравето е висша човешка ценност. Тъй като всеки от нас е задължителен участник в безкрайния цикъл на болест и здраве, всички ние знаем от собствен опит колко много неща зависят от здравословното...
 

Жизнена среда и здраве


Всеки организъм влиза в състава на дадена популация с определено място и с определени функции в процесите, протичащи в нея. В този смисъл отделният индивид е самостоятелна биосистема, като обмяната на веществата е невъзможна без взаимовръзка между...
 

Гръбначни изкривявания


Заболявания в детската възраст. Гръбначни изкривявания и неправилно телодържание. Нервнопсихични заболявания. Затлъстяване. Заболяване на кръвоносните съдове...
 

Медико-социални проблеми на децата


Здравето е сред основните човешки блага, които дават смисъл на човешкия живот, както и сред основните човешки права, заложени в международното право...
 

ДМСГД - Стара Загора


Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, което предоставя високо квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск. ДМСГД осъществява диагностика, лечение и рехабилитация...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социална медицина и организация на здравеопазванет с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент