Поведенчески и рискови фактори за здравето


Здравето и благосъстоянието на индивидите и популациите във всички възрастови групи се влияе от разнообразни фактори, които са в рамките или извън рамките на индивидуалния контрол...
 

Промоция на здравето


Презентация на тема Стрес по учебната дисциплина "Промоция на здравето"...
 

Физическо развитие и физическа дееспособност като показатели на общественото здраве. Здравна култура. Здравно възпитание


Методи за анализ и оценка на физическото развитие. Мотивация на здравното поведение. Акцелерация. Здравна култура - същност. Същност на здравното възпитание. Подходи и принципи на здравното възпитание. Модели на възпитателно въздействие. Задачи...
 

Вредата от тютюнопушенето


Тютюнопушене. Рискове за здравето, ползи от спирането, пасивно пушене...
 

Помощни средства и технологии за деца и ученици със специални образователни потребности


Помощните средства и технологии е общ термин, който включва помощни, адаптивно и рехабилитационни изделия за хора с увреждания. Те имат голямо значение в живота на децата с увреждания...
 

Медико-социални проблеми на децата


Здравето е сред основните човешки блага, които дават смисъл на човешкия живот, както и сред основните човешки права, заложени в международното право...
 

Детската смъртност


Детската смъртност е ключов индикатор за степента на благополучие на детското население в дадена страна. Същевременно като един от основните демографски показатели тя е важен измерител на здравното състояние на цялото население...
 

Специалистът по социални дейности и първичната здравна помощ


Социалната медицина - кратко описание на същността и предмета на действие, исторически корени на науката. Социалната дейност и специалистите в областта. Първична здравна помощ...
 

Естествено движение на населението


Силна мотивация за бързото разрастване на здравната икономика са значителните средства, които се изразходват за здравеопазването, и големите темпове на техния ежегоден ръст. Както се посочва от Шерман Фоланди и др. понастоящем в САЩ на всеки седем...
 

Развитие на медицинското образование в България


ІІІ период – 1950г. – 1972г.През 1950 г. Медицинският факултет прераства в Медицинска академия и в рамките на 1 година се обособяват три факултета-медицински,стоматологичен и фармацевтичен...
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социална медицина и организация на здравеопазванет с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент