Асептика и антисептика


Oбширен и изчерпателен материал на тема асептика и антисептика...
 

Промоция на здравето


Според дефиницията на Световната здравна организация, промоция на здравето е "Процес на предоставяне на отделните хора и общности на възможности да повишат своя контрол върху определящите здравето фактори, и по този начин да...
 

Упражнение с въпроси и отговори за медицински сестри


Тест с отговорите по социална медицина и организация на здравеопазването. Тестът е с проверени отговори и напълно верни...
 

Социална история


Социалната история е съставена въз основа на данни, получени от разговор с пациента, с близките му и данни от документи...
 

Социалното дело в България в периода между двете световни войни и по време на Втората световна война (1919-1947 г.)


Както в Първата, така и във Втората световна война България е на страната на победените. Първата световна война завършва за България с втората национална катастрофа и се превръща благодарение на клаузите на Ньойския мирен договор (27.11.1919 г.)...
 

Професионална етика на медицинските сестри


Сестринската работа предполага уважение към живота, достойнството и правата на човека. В нея няма ограничения за национални и расови признаци, вероизповедание, пол, политическо и социално положение...
 

Социална медицина


Здравна политика - структура, приоритети, законодателни основи. Национална здравна стратегия....
 

Психическо здраве


Критерии за психическо здраве. Самоуправление и психическо здраве. Психологически фактори за дълголетие...
 

Финансиране на здравеопазването


Терминът "биоетика" е въведен за първи път от американския биолог В. Потър, който смята, че с него трябва да се означава една нова дисциплина, представляваща "Наука за оцеляването", "научен хуманизъм", "етическо ръководство"...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социална медицина и организация на здравеопазванет с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент