Социална медицина - лекции


Социалната медицина като наука – развитие, предмет, направление, взаимовръзки с другите науки, основни задачи, роля и значение на медицинската наука и практика...
 

Национална здравна стратегия. Рискови фактори на здравето. Основни приоритети


Наличието на добро здраве е необходимо условие за лично и обществено благополучие, а защитата на здравето посредством функциите на здравеопазването е едно от фундаменталните човешки права...
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Социална медицина, здравно законодателство и информатика


Всички общества са изправени пред проблемите на здравето и необходимостта от изграждане на концепции за тяхното решаване...
 

Концепция за промоция на здраве - здравна мотивация и здравословен стил на живот. Поведенчески рискови фактори.


Има най-различни тълкувания и определения за здраве и това създава доста голям хаос в обществото. Понятието здраве представлява състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие...
 

Наркотици - видове


Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън...
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Основи на социалната работа


Социалната работа е съвкупност от дейности и процеси със социален, икономически, психологически, педагогически, медицински и правов характер, чиято основна цел е възстановяването и поддържането на личния и обществен статус...
 

История на социалната работа


Обект, предмет, цел и задачи на историята на социалната работа. Идентификация на социалната работа в исторически план. Социална работа и социална педагогика. Професионална идентичност на социалния работник...
 

ХИВ - СПИН


Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност - СПИН е крайната фаза от развитието на ХИВ...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Социална медицина и организация  ...
Ограничаване на резултатите

По Университети

Медицински университет (31) Медицински университет (31) Тракийски университет (30) Медицински университ ... (18) Медицински университет (15) Русенски университет ... (13) СУ "Св. Климент Охри ... (12) Великотърновски унив ... (10) Нов български универ ... (8) Югозападен университ ... (7) УНСС (6) ПУ "Паисий Хилендарски" (4) НСА "Васил Левски" (4) Стопанска академия " ... (4) Бургаски свободен ун ... (4) Медицински колеж към ... (3) МУ Пловдив (3) Софийски Университет ... (3) МУ - София, филиал В ... (3) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (2) Медицински колеж Пло ... (2) ЮЗУ "Неофит Рилски" (2) Бургаски университет ... (2) Технически университет (2) ВСУ "Черноризец Храбър" (2) ТУ Габрово (1) Американски универси ... (1) НВУ (1) Международно висше б ... (1) vfu (1) Ангел Кънчев (1) ВТУ "Св. Св.Кирил и  ... (1) Академия на МВР (1) ЮЗУ (1) Висше Училище Земед ... (1) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (1) ниверситет Св.Кл. Ох ... (1) Национална спортна а ... (1) Медицински колеж към ... (1) Шуменски университет (1) Лесотехнически униве ... (1) МУ (1) МУ софия (1) Икономически универс ... (1) ШУ (1) ВТУ (1) Технически университет (1) Софийски университет (1) UNSS (1) Висше училище по зас ... (1)
още университети...